Historia

1951 Grundades firma Svenska Elektroinstrument av radioingenjören Einar Lagerström. Einar, med förflutet som provningschef för arméns radiomateriel, startade en tillverkning av kvartskristaller för styrning av radiofrekvenser. Till en början bestod den enkla tillverkningen av ett grammofonverk, glasskiva, slippulver och en kvartsskiva, som för hand slipades till önskad frekvens. Efterhand anställdes personal och företaget växte. Under de gångna årtiondena växte en modern kristalltillverkning fram och ett gediget kristallkunnande byggdes upp i företaget. Ett kunnande som varit till stor nytta för KVE vid vår kundsupport, mätverksamhet och utvärdering av kristalleverantörer. Det sistnämnda har lett till att KVE idag har ett brett nätverk av pålitliga tillverkare av kristallprodukter.

1976 Ändrades namnet till Kvartselektronik AB som tog över tillverkningen av kvartskristaller, vilken alltmer kompletterades med import av kristaller och oscillatorer. Importverksamheten växte snabbt och kontakter knöts med många leverantörer i Europa, USA och Japan.

1980 Inleddes samarbete med TEW, Tokyo Denpa, vars breda kristallsortiment och höga produktkvalitet medfört att KVE under 80-talet växte till en ledande leverantör av kristallkomponenter i Norden.

1989 Slutade vi att tillverka egna kristaller. I stället breddades agenturverksamheten genom köpet av BST Electronic AB med dess stora kristalleverantör Seiko Epson, vars ytmonterbara kristaller och oscillatorer fått stort gensvar på marknaden.

1991 Köptes Eklöws elektronikavdelning och KVE's produktsortiment växte med en rad nya komponenter såsom induktorer, transformatorer och filter från Toko, resonatorer från Panasonic, stegmotorer, fotoceller, lysdioder m.m.

1995 Breddades produktsortimentet ytterligare då KVE knöt kontakter med flera nya leverantörer, såsom sensorer från NICERA, EL-film från Seiko Precision och lysdioder från MARL.

1996 Fyllde KVE 20 år och trots att vi kraftigt breddat vårt produktutbud så är kvartskomponenter fortfarande den dominerande intäktsbiten i KVE's produktkaka. Mycket har förändrats hos KVE under de gångna 20 åren. Den lilla kristallfirman har vuxit till sig både avseende produktutbud och omsättning.   

1997-1998 Blev ett händelserikt år för KVE. - Vi bildade Kvartselektronik OY, som i Januari 1998 flyttade in i nya lokaler i Espoo utanför Helsingfors. - Vi utökade våra lokaler och inköpte ytterligare en mätutrustning för test av kristaller och oscillatorer. - Vi fick utnämningen som "most distinguised supplier 1996" av ABB Network Partner. - För 1997 och 1998 har vi fått liknande utmärkelser från ABB Network Partner, ABB Industrial Systems och från Benefon, Finland.

2001-2002 KVE ISO-certifierades 2001 för miljö enligt 14001:2004 och 2002 för kvalité enligt 9001:2000.

2003 Fusionerades det helägda dotterbolaget BST Electronic AB med KVE för att effektivisera och minska de administrativa kostnaderna. Nu finns alla våra leverantörer under samma tak. I framtiden ska vi fortsätta utveckla vårt företag och serva våra mycket lojala kunder tillsammans med vår kompetenta personal.